Mta-türk videolar için tıklayınız.

Hatırlamaya değerdir ki ölmek de bir nimettir. Tüm dinler bunun bir ceza olduğunu söylerken İslamiyet aslında bir nimet olduğunu vurgular. Örneğin bir yerde Kur’an-ı Kerim şöyle buyurur;

Mutlak hükümdarlık elinde olan Allah (c.c.); yücelerin yücesi; kudreti her şeye yeten insanları sınamak için ve amellerinin uygun neticelerini yaratmak için ölümü ve hayatı yaratan O’dur. O Galiptir; Gafur’dur.

Bu ayette Allah (c.c.) ölümün ve hayatın ana felsefesini beyan etmiştir.    (Hanginizin daha iyi amel yapacağını sınamak için) demiştir. Yani ölüm bu plan için şarttı ve ölüm olmadan amellerin neticeleri çıkamazdı.

Eğer iyilikler bu dünyada ödüllendirilseydi ve kötülükler de hemen bu dünyada cezalandırılsaydı kimse peygamberleri inkâr etmezdi. Kötülüğün hemen ardından gelen cezayı görünce herkes ayağını denk alırdı. Oysaki gerçek ödül gayret gösterdikten sonra ve insanı çok zorlayan amellerden sonra anlamlı olur. İsa (a.s.) ve Musa (a.s.) hayattayken ölümden sonra elde ettikleri yüce makamları elde etseydi kimse inkâr edemezdi. Aynı şekilde her inkâr eden hemen yansaydı ilkinden sonra inkâr eden de olmazdı. Firavun ve Ebucehil hemen yansaydı tüm sınama se-naryosu anlamsızlaşırdı. Sabredip iman edenlerin bir üstünlüğü de kalmazdı. Ama dediğim gibi ödül ancak uzun müddet sabrettikten sonra hak edilir. İşte ödül ve ceza için başka bir dünyanın yaratılması bu sebeple gerekliydi. Bu dünya maddi dünya gibi insanların gözlerinin önünde de olamazdı çünkü öyle olsaydı yine zorlama olurdu; herkes yüzde yüz bir ispat görüp hemen iman ederdi. İşte bu sebeple bu ayet büyük planı açıklamaktadır; “hayatın amacı ameldir; ölümün amacı ise neticeyi ortaya çıkartmaktır” demektedir. Ayetin sonu  şeklindedir. Yani O yüce zat Galiptir; Gafur’dur. Ödüllendirebildiği gibi af da edebilir.

Ayet önce ölüm ve sonra hayattan bahsettiği için Allah’ın Galip sıfatı da aynı sırayla önce konmuştur; hayattaki günahları ve hataları örtmek için gereken Gafur sıfatı ise sonra. Yani burada herhangi bir gereksiz tekrar söz konusu değildir; çok derin manalar ve hikmetler içermektedir.

İlgili Diğer Konular

Sosyal Medyamız

Ahmediyet'e Davet

Multimedya

Dergimiz 20 sayısı

Müslümanlar için Ahmediye Cemaati'nin fedakarlıkları

Kur'an Meali

Cemaatimiz tarafından hazırlanan İkinci Kuran Mealimiz Yayında

Her Sureden önce açıklaması, Arapçası ve Türkçesi aynı hizada, Geniş indeks, Geniş Dipnotlar

Kitap

Downloads: 123

Dünya lanetlerinden korkmayınız, çünkü onlar duman gibi göz açıp kapayıncaya kadar dağılıverir ve gününüzü geceye çeviremezler. B...

Video

Downloads: 59

İslam'da Hilafet nedir? Kuran-ı Kerim'de nasıl anlatılmıştır? Asr-ı Saadet döneminde hil...

Ses-mp3

Namaz Vakitleri

Bölge :

Üyelere Özel Hediye Kitap

Galerimiz Resimler