Mta-türk videolar için tıklayınız.

Hazret Emirü’l Müminin Eyyedehüllahu bi nasrihil aziz 30 Mayıs 2014 Cuma Hutbesinde, aşağıdaki duaların cemaat üyeleri tarafından çokça yapılmasını istemiştir.

FATİHA SÛRESİ

 

Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdü lillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake nağbüdü ve iyyake nestain. İhdines sıratal müstakim. Sıratellezine en’amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim, veleddâllîn.

Manası: Sonsuz kerem ve rahmet eden Allah‟ın adıyla (okumaya başlıyorum.) Her türlü övgü âlemlerin  Rabbi  olan  Allah‟a  mahsustur.  (O  Allah) sonsuz kerem ve rahmet edendir. Mükâfat ve ceza verilecek günün sahibidir. (Ey Allah‟ım!) Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım  dileriz.  Bizi  doğru  yola  ilet,  Nimetleri verdiğin kimselerin yoluna, (sonraları) gazabına uğramamış ve doğru yoldan sapmamış olanların yoluna (ilet.)

SALAVAT-I ŞERİF

Okunuşu: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala âli muhammedin kema salleyte ala İbrahime ve ala âli İbrahime inneke hamidün mecid.

Allahümme barik ala Muhammedin ve ala âli muhammedin kema barekte ala İbrahime ve ala âli İbrahime inneke hamidün mecid.

Manası: Allah‟ım!  Muhammed  sallellahu aleyhi vesellem ve  onun  âline salâtü selam eyle, İbrahim aleyhisselam ve onun âline salâtü  selam  eylediğin  gibi.  Muhakkak  ki  Sen her türlü övgüye layık ve yüce olansın. Allah‟ım! Muhammed  sallellahu aleyhi vesellem ve  onun  âline bereketler ver, İbrahim ve onun âline bereketler verdiğin gibi.  Muhakkak  ki  Sen  her  türlü  övgüye  layık ve yüce olansın.

Okunuşu: Sübhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala âli Muhammed.

Manası: Allah  her kusurdan münezzehtir. Ve azamet sahibi olan Allah Hamdi ile her kusurdan münezzehtir. Ey Allahım! Sen Muhammed (sav)’e ve onun âline rahmet eyle.

Okunuşu: Rabbena efrığ aleyna sabran ve sebbit akdamina vensurna alel kavmil kafirin.

Manası: Ey Rabbimiz! Bize dayanma gücü ver ve adımlarımızı  sağlamlaştır  ve  inanmayanlara  karşı bize yardım et!

Okunuşu: Rabbena la tuziğ gulubena bağde iz hedeytena ve heblena min ledünke rahmeh, inneke entel vehhab.

Manası: Ey Rabbimiz! Bize doğru yol gösterdikten sonra  gönlümüzü  şaşırtma,  bize  kendi  katından rahmet  bağışla,  şüphesiz  sen  sonsuz  bağışta bulunansın.

Okunuşu: Rabbenağfir lena zünûbena ve israfena fî emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil kafirin.

Manası: Ey Rabbimiz, kusurlarımızı ve amellerimizdeki aşırılığı bağışla. Adımlarımızı sağlamlaştır. Kâfir olanlara karşı bize yar­dım et!

Okunuşu: Allahümme inna nec’alüke fî nuhûrihim ve neûzü bike min şürûrihim.

Manası: Allah’ım! Düşmanlarımızın karşısında seni kalkan yaparız ve onların şerlerinden sana sığınırız.

Okunuşu: Estağfirullahe rabbî min külli zenbin ve etûbü ileyh.

Manası: Ben her günah için Rabbim olan Allah‟tan bağışlamasını dilerim ve ona yönelirim.

Okunuşu: Rabbi külli şey’in hâdımüke, Rabbi fahfaznî, vensurnî, verhamnî.

Manası: Ey benim Rabbim! Her şey Senin hizmetindedir. Beni koru! Bana yardım et! Bana merhamet et!

Okunuşu: Ya Rabbi fesmağ duaî ve mezzik ağdâeke ve ağdâî ve enciz vağdeke vensur abdeke ve erina eyyameke ve şehhir lena husâmeke vela tezer minel kafirine şerîra.

Manası: Ya rabbi duamı işit! Senin düşmanlarını ve benim düşmanlarımı paramparça et! Vaadini yerine getir! Kuluna yardım et! Ve bize günlerini göster! Kılıcını bizim için keskinleştir ve kâfirlerden şerli olanların hiçbirini bırakma!

 

Dosyayı pdf olarak indirmek için tıklayın...

Sosyal Medyamız

Ahmediyet'e Davet

Multimedya

Dergimiz 22. Sayısı

Vadedilen Mesih ve Mehdi’nin (as) olağanüstü İslam hizmetleri


Kur'an Meali

Cemaatimiz tarafından hazırlanan İkinci Kuran Mealimiz Yayında

Her Sureden önce açıklaması, Arapçası ve Türkçesi aynı hizada, Geniş indeks, Geniş Dipnotlar

Kitap

Downloads: 145

Bu küçük kitap, Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.); "Her kim namazımızı kılar, yüzünü kıblemize çevirir ve bizim kestiğimiz hayvanın et...

Video

Downloads: 156

Allah yolunda mali fedakarlık yapmanın bereketleri, Vakf-e Cedit-in yeni dönemi

Ses-mp3

Downloads: 130

Beyyine Suresi 1-4 Tefsiri Konuşmacı S.A. Ahmad 09 Nisan 2011 Skype Toplantısı

Üyelere Özel Hediye Kitap

Duyurular

Her Cumartesi Türkiye Saati ile 21:30, Almanya Saati ile 20:30 da

Her hafta değişik konularda sorularınızı cevaplandırıyoruz. Sorularınızı canlı olarak iletebilirsiniz.

Tek yapmanız gereken aşağıdaki web sayfamıza tıklamak:
www.islamiyetin-sesi.org

Bu gece özellikle dünyanın batısı, dansla meşgulken, alkol tüketirken ve heyecanlanırken, biz yeni yılda O’nun emirlerine itaat duygusunu koruyarak, inancımızı geliştireceğize ve bütün davranışlarımızı Allah’ın emirleri doğrultusunda şekillendireceğimize, Allah’ın huzurunda söz vermeliyiz.

Allah’ın varlığı konusunu bir tarafa koyarsak, Kurtuluş sorusu belki de üzerinde durulması gereken en önemli konudur. Gerçek Kurtuluş nedir? İlahi Adalet ile birlikte orijinal günah ve reenkarnasyon kavramı gibi yanılgılar doğuran keyfi tanımları nedeniyle “Kurtuluş” konusu karışık bir hal aldı ve önemi anlaşılamadı. Öte yandan İslam, konu hakkında aslında tutarlı ve rasyonel bir anlayış sunuyor. Diğer taraftan günümüz dünyasında karşılaşılan sorunlara yer veren:

-          Dünyevi sıkıntılardan necat mümkün müdür?

-          İbtila ve azabın farkınedir?

-          Günahtan tamamen kurtulmak; necat bulmak mümkün müdür?

-          Günaha olan meyilden kurtulmak mümkün müdür?

-          Necata doğru ilerliyor olmanın belirtileri nelerdir?

Sorularına da bu kitabımızda cevap bulacaksınız.

 

Kitap için tıklayın

Namaza yeni başlayacaksanız, veya zaten kılıyorsanız,

bilmeniz gerekenleri bulacağınız bölümümüz açıldı.

TIKLAYIN...

Bu kitap, manevi arayış içindekiler için ilmi gerçekleri çok pratik ve herkesin anlayabileceği bir dille anlatan ve manevi yolculuğunuza rehberlik vasfı olan bir kitaptır. Ahmediye Cemaati’nin İkinci Halifesi olan kitabın sahibi Hz. Mirza Beşiruddin Mahmud Ahmed, kitabında konunun ehemniyetini şu sözlerle dile getirmiştir:

“Bu öyle bir konudur ki her insanın aklına gelir, kalbini gıdıklar. Birçok insan bunu bana sormuş ve varsa bir reçete talep etmiştir. Soru şudur;

“İnsan hangi yöntemlerle kötülükten arınabilir, iyilikleri cezp edebilir? “

Genellikle verilen cevap. “İyilik yap işte, kötülüklerden de sakın” şeklindedir. Ama herkesin çok iyi bildiği gibi birçok insan “biz Kûr’ân-ı Kerîm’i okuduk, hadis kitaplarını ezberledik, Vâdedilen Mesih’in yazdığı kitapları da okuduk ama tam olarak günahtan arınmış, iyilikleri cezp etmiş sayılamayız. Şimdi söyleyin; bizim ilacımız nedir?” diyorlar.”

Umarız manevi yolculuğunuzda yolunuzu aydınlatmaya vesile olur.

Kitap için tıklayın

Bir sonraki yemeğin nereden geleceğini 1 milyar kişi bugün merak ediyor, hatta güvenli içme suyu, uygun barınak, tıbbi yardımı da. 1 milyar kişi herhangi bir umut olmadan mücadele ederek bekliyor. Humanity First Yoksul insanların yoksulluğunu azaltmak için Afrika, Asya ve Latin Amerika bölgelerinde genelinde çalışıyor. Bu ay, yardımına ihtiyacım var, diyor...

Haydi yardım elini uzatın:

Fazal Ahmad is fundraising on JustGiving for Humanity First

 

Berakat-üd Dua

Yazan: Mirza Gulam Ahmed

Aligarh Müslim Üniversitesi’nin kurucusu Sir Seyyid Ahmed Han, Hindistan’daki Müslümanların çok önemli bir lideriydi. O, yeryüzünde meydana gelen her olayın kaza ve kadere tabi olarak gerçekleştiğine inanmaktaydı. Başka bir ifadeyle onun düşüncesine göre; Yüce Allahccher şeyi önceden tayin ettiği için, dua eden bir kimse, ettiği duanın sevabını ancak ahiret yaşamında bulacaktır ve dua vasıtasıyla bu dünyada bir değişiklik yaratmak mümkün değildir.

Berekâtü’d Dua, Müslüman Ahmediye Cemaatinin kurucusu Vadedilen Mesih ve Mehdi Hz. Mirza Gulam Ahmed Kadiyani’ninas, Sir Seyyid Ahmed Han’ın yukarıda beyan edilen inancını reddetmek üzere kaleme aldığı eseridir. Eser ilk olarak Kadiyan’da bulunan Riyaz-ı Hind Matbaasında, Hicri 1310 senesinin mübarek Ramazan ayında yayınlanmıştır. Kitap için tıklayın...


Namaz

Namaz nedir?

·     Namaz, bir kimsenin ihtiyaçlarını gidermesi için, tevazu ve acz ile Allah'ıncc huzurunda, O'na boyun eğmesidir.

·     Namaz,  Allah'acc karşı duyulan aşk, O'nun korkusu keza kalbin onun zikri ile meşguliyetidir.

·     Namaz bir insanın, O olmadan gerçekten hayat bulamayacağı ve de emniyet ile mutluluk yollarına erişemeyeceği, yüce şanlı Rabbinecc hitaben yalvarışıdır.

·     Namaz en yüce düzeyde bir ibadettir.

·     Namaz sadece bedeni bir durum ve hareket değildir. Farklı namaz hareketleri saygı, tevazu ve aczin göstergeleridir.

·     Namaz, günahtan uzaklaşmanın bir aracıdır. Hiçbir yol insanı, namazdaki kadar Allah'acc yakın kılmaz.

·     Namaz, ibadette bulunan bir kimsenin takvasının etkin bir ölçütüdür.

·     Yüce Allah'ıncc  lütfu ancak namaz yoluyla elde edilir. Kitap için tıklayın...

Suriye'ye Humanity First ile yardım ulaştırın

Humanity First Web sayfası için tıklayın.

Galerimiz Resimler