Bu namaz iki kısma ayrılır. Güneşin doğup bir miktar yükseldikten sonra iki rekât namaz kılınır. Buna “Salatü’l İşrak” denir. Daha sonra güneş iyice kızarınca yani gündüzün hemen hemen dörtte biri geçince yine dört yahut sekiz rekât namaz kılınır. Buna “Salatü’d Duha” denir. Bu namaza “Salatü’l Evvabin” de denir.

Bazı hadislerde akşam ile yatsı namazları arasında kılınan sekiz rekatlık nafile namaza da “Salatü’l Evvabin” ismi verilmiştir.


Related news items:
Newer news items:
Older news items: